Hyundai Logo
Utah (UT) Hyundai Dealers


Ogden - WESTLAND HYUNDAI, 3333 wall ave, ogden, ut 84401, (801) 394-1721
Orem - UNIVERSITY HYUNDAI, 273 s state street, orem, ut 84058, (801) 226-8194
Saint George - FINDLAY HYUNDAI, 1405 s sunland drive, saint george, ut 84790, (435) 634-0900
Salt Lake City - KEN GARFF HYUNDAI, 198 e 500 south street, salt lake city, ut 84111, (801) 521-6111
Salt Lake City - INTERMOUNTAIN HYUNDAI, 3711 south state street, salt lake city, ut 84115, (801) 262-6401
Sandy - RIVERTON HYUNDAI SUZUKI, 10736 s state street, sandy, ut 84070, (801) 984-1926

TO RECOMMENDED DEALERS